Search
pl


ilustrator-en

SensorsCloud

System w chmurze do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i wyświetlania danych do zdalnego monitorowania temperatury i wilgotności.

benefits-browser

Nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Wszystko czego potrzebujesz to przeglądarka internetowa

plug

Łatwe podłączanie urządzeń na zasadzie plug and play. Pełna kontrola nad systemem przez Klienta

plug

Stabilna praca w warunkach niestabilnej komunikacji, w tym na poruszających się samochodach

Zastosowanie

icon

Przetwórstwo i przechowywanie żywności

icon

Organizacja łańcucha chłodniczego

icon

Obudowa, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

icon

Farmacja i opieka zdrowotna

icon

Przemysł, muzea, archiwa

icon

Rolnictwo i hodowla zwierząt

Funkcjonał

 • Przyznaj dostęp do urządzenia wielu użytkownikom
 • Elastyczny mechanizm zarządzania uprawnieniami dla użytkowników urządzenia
 • Wyświetlaj status wszystkich urządzeń na jednej stronie
functional-1
 • Wyświetlanie edytowalnych zmiennych na grafice i grupach w czasie rzeczywistym
 • Archiwizacja wartości zmiennych. Możliwość wyświetlania danych archiwalnych przez dowolny okres czasu
 • Możliwość wyświetlania na wykresie wypadków, zdarzeń statusowych i przejść danych
functional-2
 • Wyświetlaj dane o grupach w czasie rzeczywistym z minimalnym opóźnieniem
 • Możliwość tworzenia wirtualnych grup z dowolnym zestawem zmiennych z różnych urządzeń
 • Kolorystyka grup i zmiennych
 • Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa wypadków i ostrzeżeń
 • Wysyłanie komunikatów o wypadkach i ostrzeżeniach na e-mail i komunikatory internetowe
functional-3
 • Geomapa lokalizacji urządzeń ze wskazaniem ich stanu w czasie rzeczywistym
 • Śledzenie pozycji obiektu w czasie rzeczywistym (dla zadania transportowego)
 • Budowa torów GPS wypraw (do zadania transportowego)
functional-4
 • Dwa rodzaje konstruktora do konstruowania zdarzeń logicznych
 • Tworzenie raportów powypadkowych dla statusu i zdarzeń logicznych
 • Możliwość zarządzania opóźnieniami dla zdarzeń statusowych i logicznych (anti-scrambling)
functional-5
 • Możliwość automatycznego drukowania raportów pośrednich podczas wyprawy
 • Oddzielna panel do zarządzania ekspedycjami
 • Oddzielna panel do śledzenia stanu samochodów podczas wyprawy
functional-6
 • Rejestrowanie zdarzeń logicznych i statusowych
 • Rejestrowanie aktywności użytkownika
 • Prowadzenie dziennika systemowego
functional-7
 • Możliwość tworzenia szablonów raportów za pomocą kreatora raportów
 • Automatyczny (zaplanowany) i ręczny tryb raportowania
 • Wysyłanie raportów e-mailem i wysyłanie przez komunikatory internetowe
 • Możliwość podpisywania raportów elektronicznym podpisem cyfrowym
functional-8
 • Możliwość wykorzystania smartfona jako rejestratora
 • Możliwość integracji urządzenia innej firmy za pośrednictwem REST API, MQTT itp
functional-9

Właściwości techniczne

tech-1

System zbudowany jest w architekturze klient-serwer z wykorzystaniem programu JS jako klienta, co pozwala na zmniejszenie obciążenia serwera i zwiększenie niezawodności systemu.

tech-2

Architektura Sensorscloud umożliwia skalowanie w poziomie. Pozwala to na wykorzystanie Sensorscloud do rozwiązywania problemów z dużą liczbą źródeł danych.

tech-3

Zbieranie danych, raportowanie i interakcja z programami klienckimi mogą być rozłożone na różnych serwerach fizycznych. To znacznie zwiększa ogólną niezawodność systemu.

tech-4

System posiada wirtualne koordynatory, do których można w łatwy sposób podłączyć dowolne urządzenia różnych producentów, korzystając z dowolnych protokołów transportowych i protokołów wymiany danych.

tech-5

Aplikacja serwerowa, bazy danych, rejestratory wirtualne pracują w kontenerach dockerowych. Pozwala to na szybkie skalowanie systemu i korzystanie z CI/CD.